Klant

NARIM

Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers

logo-narim

Drukwerk en inrichting NARIM Congres 2012

Jaarlijks organiseert NARIM een congres voor haar leden.

In 2012 was het thema ‘What’s Next?’ Centraal stond daarbij de vraag: Wat brengt de snel veranderende toekomst ons?

Voor het congres in Hotel Bel Air te Den Haag, verzorgden wij de opmaak van de sponsoren achterwand, uitnodigingen, intekenposters en de omslag van het werkboek.

Wij produceerden en plaatsten de posters en achterwand in het hotel. Voor de uitnodiging verzorgden wij de productie, handeling en verzending.

Nile Graficare
Nieuwendammerkade 28 C1
1022 AB Amsterdam
T 020 - 422 27 49
E info@nile-graficare.nl
Algemene voorwaarden
Copyright © 2017 Nile Graficare
Alle rechten voorbehouden