DTP

Naast vormgeving verzorgen wij voor meerdere bedrijven de ‘opmaak’. Puur DTP-werk, maar wel met een grafische inslag. Wij noemen dit expliciet omdat dit onderdeel echt een specialisatie van ons is geworden. Natuurlijk is het voor een grafisch bedrijf als het onze altijd het meest interessant om van begin af aan al bij het proces betrokken te zijn. Maar voor veel bedrijven staat de vormgeving al van te voren vast. Daarom zien wij het als een extra uitdaging onze kwaliteiten juist ook bij de ‘opmaak’ zo goed mogelijk tot uitdrukking te kunnen brengen.

Dat kunnen wij waarmaken omdat wij naast onze eigen dtp’ers, in de loop der tijd een groot aantal professionele dtp’ers om ons heen hebben verzameld die grafisch zeer sterk zijn en de programmatuur tot in de finesse beheersen. Wij hebben de beste partners tot uw beschikking die de verschillende vakdisciplines, zoals lithografie, fotobewerking, etc. als geen ander beheersen. Door deze intensieve samenwerking en de korte lijnen, kunnen wij bovendien tegen concurrerende tarieven snel en kwalitatief goed werk afleveren. Uiteraard voeren wij altijd een laatste controle uit voordat het uiteindelijke resultaat voor akkoord aan u wordt voorgelegd.

Nile Graficare
Nieuwendammerkade 28 C1
1022 AB Amsterdam
T 020 - 422 27 49
E info@nile-graficare.nl
Algemene voorwaarden
Copyright © 2017 Nile Graficare
Alle rechten voorbehouden